• head_banner_01

Habarlar

Habarlar

 • Mikrofiber vs. Pagta

  Pagta tebigy süýüm bolsa-da, mikrofiber sintetik materiallardan, adatça poliester-neýlon garyndysyndan ýasalýar.Mikrofiber gaty gowy - adam saçynyň diametriniň 100/100-e çenli we pagta süýüminiň diametriniň üçden birine golaý.Pagta dem alýar, sypyrmajak derejede ýumşak ...
  Koprak oka
 • Mikrofiber eşiklerini nädip arassalamaly we dezinfeksiýa etmeli (ädimme-ädim) Birinji ädim: 30 sekunt töweregi ýyly suw bilen ýuwuň.

  Mikrofiber mataňyz bilen arassalanyňyzdan soň, suw hapalary, galyndylary we arassalaýjylary ýuwýança 30 sekunt töweregi ýuwuň.Hapadan we galyndylardan dynmak has arassa mata getirer we kir ýuwýan maşynyňyzy hem arassa saklamaga kömek eder.Ikinji ädim: Bathyzany aýryň ...
  Koprak oka
 • Identification of microfiber towels?

  Mikrofiber polotensalary kesgitlemek?

  1. Düzümi ýumşak we el degirmek üçin ýumşak: şeýle polotensa rahatlyk we lezzet berýär.Elinde elastik duýulýar we bahar şemaly ýaly ýüzüne ýapyşýar, bir hili mähir berýär.Pagta, polotensanyň duýgusy deriňize zyýan bermezlik üçin gury bolmaly däldir.2. Brig ...
  Koprak oka
 • What kind of towel is better for car wash?

  Maşyn ýuwmak üçin haýsy polotensaly has gowy?

  Maşynyňyzy nädip ýuwmaly?Käbir halk 4s dükanyna, käbir halk awtoulag arassalaýyş dükanyna baryp biler.Someoneöne kimdir biri maşyny özi ýuwmak isleýär, iň esasy zat, gowy maşyn ýuwulýan polotensany saýlamakdyr.Haýsy awtoulag ýuwulýan polotensa iň gowusy?Awtoulag ýuwulýan dükanda ulanylýan polotensa iň gowusymy?Mi ...
  Koprak oka
 • Chinese textile prices may go up 30-40% due to power cuts

  Elektrik togunyň kesilmegi sebäpli Hytaýyň dokma bahalary 30-40% ýokarlanyp biler

  Hytaýda öndürilen dokma önümleriniň we egin-eşikleriň bahasy, Jiangsu, Zhejiang we Guangdong senagat welaýatlarynda meýilleşdirilen ýapylmalar sebäpli ýakyn hepdelerde 30-40 göterim ýokarlanar.Bu ýapylmalar, hökümetiň uglerod zyňyndylaryny azaltmak we elektrik ýetmezçiligini azaltmak ugrundaky tagallalary bilen baglanyşykly ...
  Koprak oka