Täze moda plitalary öwreniň

Arza

 • Microfiber Household Cleaning Towels Kitchen Cloth (4)
 • Microfiber Waffle Towel Extra Absorbent (4)
 • Microfiber Waffle Pattern Golf Towel (4)
 • Microfiber Sports Gym Travel Cloth (2)

Kärhanamyz hakda has köp okaň

Kompaniýa 2009-njy ýylda başlap, Hytaýyň Şijiazhuang şäheriniň Lingşou şäherinde ýerleşýär.On ýyldan gowrak ösüşden soň, Huanyang 10,000 inedördül metr we 5000 inedördül metr meýdany gurdy.Bar bolan 150 dolandyryjy we işgär bar.Zawodymyzda Taýwanda öndürilen trikota machine maşynlary we içerki tikinçilik derejesi bar.Onda 30-dan gowrak açyk we kesiş enjamlary bar.Her ýyl 1890 tonna dürli trikota gray çal mata öndürip, 20 milliondan gowrak taýýar önüm öndürip biler.

Habarlarymyz

 • Mikrofiber polotensalary kesgitlemek?

  1. Düzümi ýumşak we el degirmek üçin ýumşak: şeýle polotensa rahatlyk we lezzet berýär.Elinde elastik duýulýar we bahar şemaly ýaly ýüzüne ýapyşýar, bir hili mähir berýär.Pagta, polotensanyň duýgusy deriňize zyýan bermezlik üçin gury bolmaly däldir.2. Brig ...

 • Maşyn ýuwmak üçin haýsy polotensaly has gowy?

  Maşynyňyzy nädip ýuwmaly?Käbir halk 4s dükanyna, käbir halk maşyn arassalaýyş dükanyna baryp biler.Someoneöne kimdir biri maşyny özi ýuwmak isleýär, iň esasy zat, gowy maşyn ýuwulýan polotensany saýlamakdyr.Haýsy maşyn ýuwulýan polotensa iň gowusy?Awtoulag ýuwulýan dükanda ulanylýan polotensa iň gowusymy?Mi ...

 • Elektrik togunyň kesilmegi sebäpli Hytaýyň dokma bahalary 30-40% ýokarlanyp biler

  Hytaýda öndürilen dokma önümleriniň we egin-eşikleriň bahasy, Jiangsu, Zhejiang we Guangdong welaýatlarynyň senagat welaýatlarynda meýilleşdirilen ýapylmalar sebäpli ýakyn hepdelerde 30-40 göterim ýokarlanar.Bu ýapylmalar, hökümetiň uglerod zyňyndylaryny azaltmak we elektrik ýetmezçiligini azaltmak ugrundaky tagallalary bilen baglanyşykly ...