• head_banner_01

Mikrofiber wafli polotensasy goşmaça siňdiriji

Mikrofiber wafli polotensasy goşmaça siňdiriji

Gysga düşündiriş:

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Agramy: 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: ak / gara / açyk gök / açyk ýaşyl / goýy ýaşyl / açyk çal / goýy çal / açyk kofe / ýöriteleşdirilen reňk
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Önümiň ulanylyşy:
Elleri gury, arassa stol ýa-da beýleki mebel
Meseleler üns bermelidir:
Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.
Arza bermegiň usuly:
Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Dizaýn: konkaw-konweks duýgusyny döredýän ýörite ananas şekilli dokamak.
Agramy: 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: ak / gara / açyk gök / açyk ýaşyl / goýy ýaşyl / açyk çal / goýy çal / açyk kofe / ýöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: 40 * 40 sm müşderileriň köpüsi üçin garşylanýar, biz hem siziň üçin ýörite önüm öndürip bileris.
Serhet / gyrasy: Saýlamak üçin köp stil, gulplanan, gyrasy we ş.m.
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Programma: Gury eller, arassa stollar, şkaf ýa-da beýleki mebel.
Nusga: Custöriteleşdirilen nagyş kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Logotip: washuwujy belliklerde çap etmek, polotensalarda dürli çap görnüşleri, polotensalarda nagyşlar, paketlerde çap etmek.Custöriteleşdirilen logotip kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Paket: Adaty garşydaş haltalar we karton gutular, başga-da köp sanly saýlamaly zat bar, meselem, torbalar, torbalar, bel kagyz lentalary, kagyz gutular we ş.m.Custöriteleşdirilen paketler hem kabul edilýär.
Mysal: Müşderi aksiýamyzdan saýlap biler, müşderiniň islegi boýunça hem ýasap bileris.
Nusga wagty: Adaty 3-7 iş güni, aýratyn döwür şertlere bagly.

Duýduryş

Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.

Ulanylyşy

Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň.
https://www.hymicrofiber.com/microfiber-waffle-towel-extra-absorbent-product/

Üstünlikleri :

1) Super ýumşak we ultra siňdiriji mikrofiber wafli dokalýan suwuklyklarda agramyndan sekiz esse köp saklanýar, ýöne pagta süýüminden iki esse çalt guraýar.
2) Çydamly hyzmat: Çygly ýa-da gurak, himiki maddalar bilen ýa-da 100 gezek ulanylyp bilner;el ýuwmak we maşyn ýuwmak ikisi hem kabul ederliklidir.
3) Gaty ýüzleri, gap-gaçlary, gap-gaçlary, kümüşden ýasalan gap-gaçlary, gapdal üstleri, aýna ýa-da ajaýyp el polotensasy hökmünde guratmak we ýuwmak üçin ýokary täsirli mikroblara garşy mikrofiber.
4) Öýüňizde, edaraňyzda ýa-da ulagyňyzda erkin we ýalpyldawuk şöhle saçyň.
5) Ysly ys ýok: Önümçilik prosesi we materiallar ekologiýa taýdan arassa.
6) Seýrek ýitýär: Gara reňkli polotensalar birneme solup biler, açyk reňkli polotensalar bolsa gaty solup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň