• head_banner_01

Mikrofiber öý arassalaýjy polotensalar aşhana eşigi

Mikrofiber öý arassalaýjy polotensalar aşhana eşigi

Gysga düşündiriş:

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Agramy: 250gsm, 260gsm, 300gsm, 310gsm, 360gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: Reňk saýlamak ýa-da özleşdirmek üçin köp reňk
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Önümiň ulanylyşy:
Elleriň gury, arassa pol, arassa stol we beýleki mebel, Maşyny ýuwuň
Meseleler üns bermelidir:
Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.
Arza bermegiň usuly:
Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Agramy: 250gsm, 260gsm, 300gsm, 310gsm, 360gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: Reňk saýlamak ýa-da özleşdirmek üçin köp reňk
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Ölçegi: 30 * 30cm / 40 * 40cm / 40 * 60cm / 60 * 90cm / ýöriteleşdirilen ululyk
Serhet / gyrasy: Saýlamak üçin köp stil, gulplanan, gyrasy, gyrasy az. Biz hem siziň belligiňiz ýaly öndürip bileris.
Programma: Öý hojalygyny arassalamak, aşhanany arassalamak, awtoulag arassalamak, gündelik ofis arassalamak.
Nusga: Custöriteleşdirilen nagyş kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Logotip: washuwujy belliklerde çap etmek, polotensalarda dürli çap görnüşleri, polotensalarda nagyşlar, paketlerde çap etmek.Custöriteleşdirilen logotip kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Paket: Adaty garşydaş haltalar we karton gutular, başga-da köp sanly saýlamaly zat bar, meselem, PE haltalary, torbalar, bel kagyz lentalary, kagyz gutular, gysyş bukjasy we ş.m.Custöriteleşdirilen paketler hem kabul edilýär.
Mysal: Müşderi aksiýamyzdan saýlap biler, müşderiniň islegi boýunça hem ýasap bileris.
Nusga wagty: Adaty 3-7 iş güni, aýratyn döwür şertlere bagly.

Duýduryş

Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.

Ulanylyşy

Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň
https://www.hymicrofiber.com/microfiber-household-cleaning-towels-kitchen-cloth-product/

Üstünlikleri :

1) Howpsuz, ýumşak, amatly, elleriňize ajaýyp ideg, mebelleriň we enjamlaryň ýüzüniň çyzylmazlygyndan gaça duruň.
2) iň oňat mata we gulp tikişi ulanmak üçin gaty çydamly we näzik artykmaç gulp sapagyň çykmazlygyny üpjün edýär.
3) Suwuň ýokary siňdirilmegi, hapalary, hapalary we ýagy aýyrmak üçin ýokary ukyp.
4) Bakteriýalara we kömeleklere garşy bejerginiň galyndy bolmagyny aňsatlaşdyrmaýar.
5) Ekologiýa taýdan arassa mata we logotip çap etmek tehnologiýasy, ýokary hilli kepillik bilen.
6) Saýlawy saýlamagyň dürli görnüşleri: sanly çap, keşde, ýüpek ekran, termo çap etmek, nagyş çap etmek, ideg belligi, dokalan bellik we ş.m.
7) Zawodyň göni üpjünçiligi.Wizual önümçilik, nusga hyzmaty, özleşdirmek hyzmaty bar.

Gadyrly müşderi, näçe uly sargyt goýsaňyz, şonça-da uly arzanladyş alarsyňyz!Geliň we soragyňyzy iberiň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň