• head_banner_01

Dokary dykyzlykly merjen ýüňi polotensasy

Dokary dykyzlykly merjen ýüňi polotensasy

Gysga düşündiriş:

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Agramy: 600gsm, 800gsm, 1000gsm, 1200gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: mämişi / gyzyl / sary / gök / çal / ýöriteleşdirilen reňk
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Önümiň ulanylyşy:
Elleri gury, arassa stol ýa-da beýleki mebel
Meseleler üns bermelidir:
Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.
Arza bermegiň usuly:
Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Material: Mikrofiber
Garyşyk: 80% poliester + 20% poliamid
Agramy: 600gsm (inedördül metr üçin gram), 800gsm, 1000gsm, 1200gsm ýa-da ýöriteleşdirilen gsm
Reňk: mämişi / gyzyl / sary / gök / çal / ýöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: 40 * 40 sm müşderileriň köpüsi üçin garşylanýar, biz hem siziň üçin ýörite önüm öndürip bileris.
Serhet / gyrasy: Saýlamak üçin köp stil, gulplanan, gyrasy we ş.m.
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Nusga: Custöriteleşdirilen nagyş kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Logotip: washuwujy belliklerde çap etmek, polotensalarda dürli çap görnüşleri, polotensalarda nagyşlar, paketlerde çap etmek.Custöriteleşdirilen logotip kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Paket: Adaty garşydaş haltalar we karton gutular, başga-da köp sanly saýlamaly zat bar, meselem, PE haltalary, torbalar, bel kagyz lentalary, kagyz gutular we ş.m.Custöriteleşdirilen paketler hem kabul edilýär.
Mysal: Bir Stocka önümleri saýlanylanda ileri tutulýar we müşderiniň islegi boýunça ýasap bileris.
Nusga wagty: Adaty 3-7 iş güni, aýratyn döwür şertlere bagly.
MOQ: 1000 sany

Arza

Elleri guratmak, Stoly ýa-da beýleki mebelleri arassalamak, Maşyny ýuwmak

Ulanylyşy

Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň
coral fleece towel (4)

Üstünlikleri :

1) dykyzlygy: inedördül dýuýmda 90,000 süýüm bilen tozany, hapany we ýagy göterip we saklap bilýär.
2) Köp funksiýaly amaly, meselem, gündelik öý hojalygynda tozan, ýuwmak, guratmak we ş.m.
3) Himiki maddalar bilen ýa-da bolmazdan arassalamak gowy. El ýuwmak ýa-da maşyn ýuwmak gowy.
4) Örän ýumşak: linsiz we dyzsyz.
5) Güýçli siňdiriş: polotensa suwy öz agramyndan 8 esse siňdirýär.
6) Çalt gury: adaty pagta polotensasynyň ýarysynda guradýar.
7) Çydamly: bir polotensany ortaça 100 gezek ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.

Üns beriň:

1) Mata ýumşadyjy, demir ýok;
2) ýuwulanda goýy reňkli reňkleri we açyk reňkleri garyşdyrmaň;
3) Pes ýylylyk we guratmagy asmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary