• head_banner_01

Mikrofiber wafli nagşy golf polotensasy

Mikrofiber wafli nagşy golf polotensasy

Gysga düşündiriş:

Material: 80% poliester20% poliamid
Ölçegi: 40 * 40cm / 40 * 50cm / 60 * 90cm / Custöriteleşdirilen
Agramy: 200gsm-400gsm
Reňk: Gaty reňk / Custöriteleşdirilen
Ulanyl: Golf / Sport
Logotip: omöriteleşdirilen logo


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Wafli dizaýnly mikrofiber hapa, palçyk, gum we otlary aýyrýar.Suwuň ajaýyp siňdirilmegi we çalt guratmagy bar.Şonuň üçin mikrofiber polotensasyny diňe suw ýa-da biraz ýuwujy serişdäni ulanmak aňsat arassalap biler.Golf sumkanyňyza amatly dakylýan we boş gysgyçlaryň we ýitirilen polotensalaryň öňüni alýan alýumin klip / karabiner.

Wafli dokalýan mikrofibre matalar hem köpugurly mata bolup, ähli ulanylyş üçin ajaýyp tegelekdir.Bu ýeňil, ýokary siňdiriji.Guramak we arassalamak üçin ajaýyp.Wafli dokma mikrofibre eşigi galyň gurluşykdan ýasalýar, suwy we beýleki suwuklyklary siňdirmek üçin optimallaşdyrylan wafli dokma nagşy bar.

Wafli dokalan gurluşykda ýokary galdyrylan paralel şnurlar ýa-da lentalar bar, bu görnüşli trikota construction gurluşy, Pique diýlip atlandyrylýan wafli ýa-da bal ary görnüşine meňzeýär.Wafli dokamak dizaýny, beýleki trikota thanlara garanyňda has siňdiriji, has täsirli guradyjy mata bolup, dag gerişleri suwy kiçijik wafli içine geçirýän kiçijik gysgyçlar ýaly işleýär.
Örän galyň matalardan tapawutlylykda, çygly bolansoň, matadan suwy çykarmak has aňsat, soň bolsa matany süpürip, guratmagy dowam etdirer.Glasshli aýna we beýleki ulanyşlarda ajaýyp;çaý polotensasy, maşyn guratmak, duş ekranlary, aýnalar, aýna, granit, plitkalar, mermer we ş.m.

Köp maksatly polotensalarymyz çalt guradýar, aşa ýumşak we ýokary siňdiriji.Smoothumşak material deriňizi deriňize siňdirer.
“SUPER FAST GURING & ABSORBENT”: adaty pagta polotensalaryndan üç esse çalt guraýar we suwda agramynyň bäş essesine çenli siňýär.Has çalt guratmak üçin integral asma halkany ulanyň.
ODOR Mugt: Kümüş bilen ýörite bejerilýär.Kümüş arassalygy ösdürýär we matany täze we yssyz saklaýar.Indi porsy çygly polotensalar ýok!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň