• head_banner_01

Mikrofiber sport zaly syýahat geýimi

Mikrofiber sport zaly syýahat geýimi

Gysga düşündiriş:

Material: 80% poliester20% poliamid
Ölçegi: 30 * 60cm / 60 * 120cm / Custöriteleşdirilen
Agramy: 200gsm-400gsm
Reňk: Gaty reňk / Custöriteleşdirilen
Ulanyş: Daşarda jaýyň içindäki çäreler, kemping we howuz
Logotip: omöriteleşdirilen logo


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Mikrofiber matalar gaty siňdiriji we plýa beach, howuz, syýahat, hammam, myhmanlar, kemping, ýoga we içerde we daşarda has köp işlemek üçin bedeniň islendik ululygyny doly gurşap alýar.
Amatly sumka bilen götermek aňsat.Onuň ýeňil we inçe häsiýeti ony sport zalyna ýa-da gündelik halta salanyňyzda göze ilmeýär!Bu iň oňat we ýeke-täk polotensadyr, öýde bolsun ýa-da dynç günleri plýa beachda ýa-da kölde dynç alşa çykar.

Qualityokary hilli mikrofiber super siňdiriji, ultra ýumşak, çalt guradýan we deriňizde örän ýumşak
Uly göwrümli maşk polotensasy sport zalyndaky oturgyçlary we maşynlary ýapmak we türgenleşik wagtynda ter guratmak ýa-da pyýada ýörelgesinde ýa-da stasionar welosipedde öý sport zaly üçin ýoga üçin amatly, egriji polotensany tygşytlamak, syýahatyňyzy, gezelençiňizi ýa-da kempiriňizi aňsatlaşdyrýar we almaýar sumkanyňyzda köp ýer Çydamly we maşyn ýuwulýan.80% poliester we 20% poliamid.
Mikrofiber sport zaly syýahat geýimi, ultra inçe süýümi suratlandyrmak üçin ulanylýan terminologiýa.Mikrofiber tehnologiýasy arkaly öndürilen süýümler, agramy 0,1 den pes bolan süýümleri öndürýär.Munuň manysy näme?Mikrofiberleriň ýüpekden iki esse, pagtadan üç esse, ýüňden sekiz esse we adam saçyndan ýüz esse inçe bolandygyny aňladýar.

Mikrofibre düşünmegiň iň gowy usuly süýümiň kesişmesine seretmekdir.Süýümiň uçlaryny bölmek ýerüsti meýdany hasam artdyrýar we şeýlelik bilen ony hasam siňdirýär.Poliester takyrlar mikroskopik bölekleri hapalamaga ukyply, poliamid spikerleri bolsa süýüme süýümi çekýän bir hereket döredýär.
Poliester bilen poliamid garyndysynyň gatnaşygy möhümdir.Poliamidiň düzümi näçe ýokary bolsa, siňdiriş şonça gowy.80% poliester we 20% poliamid adatydyr.100% poliester suwy siňdirmez.Mata dokalanda, kassir ýa-da ýüpek ýaly ýumşak duýgy bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň